Termini

facebooktwitternetlogmyspace

Začetek projekta je bil 1. maja 2010. Teoretični del projekta se je začel izvajati 18. oktobra in bo potekal v treh sklopih po 4 šolske ure od 18. ure dalje. Praktični del bo opravljen do konca tekočega meseca. Projekt se zaključi 30. septembra 2011.


1. cikel: okt. - jan.
Oktober 18.,19., 20. (zaradi tehničnih težav se zamakne na 19.,20.,21.)
November 9., 10., 11.
December 7., 8., 9.
Januar 11., 12., 13.  (zaradi bolezni odpade. Novi datumi so 18.,19.,20.)

2. cikel: feb. – maj.
Februar 8., 9., 10.
Marec 1., 2., 3.
April 12., 13. in 14.
Maj 4., 5., 31.

Junij 14.  in julij 5.


3. cikel:
Usposabljanje bo potekalo od 23. do 31. avgusta in en dan v septembru 2011.

Zaključna produkcija projekta bo 31. avgusta 2011 ob 20h v Veliki dvorani Španskih borcev.