O projektu

facebooktwitternetlogmyspace

Zavod EN-KNAP, upravitelj Centra kulture Španski borci, v obdobju od 1. maja 2010 do 30. septembra 2011 organizira brezplačno usposabljanje »Postajam kreativen - spoznavam ton, svetlobo in oder.« Gledaliških in plesnih predstav ali koncertov si brez tonskih, lučnih in scenskih tehnikov, ki pripravijo oder ter postavijo in usmerjajo luči in ozvočenje, običajno ne moremo zamisliti. Gre za razgibano delo, pri katerem tehniki sodelujejo z različnimi profili ljudi oziroma ustvarjalcev, spoznavajo nove kraje (na turnejah s predstavami oziroma koncerti) ter sodelujejo v ekipi.

Pri nas doslej ni bilo formalnega izobraževanja in usposabljanja za tovrstne tehnične poklice, ki zahtevajo 4. ali 5. stopnjo izobrazbe in specifična znanja ter so ključnega pomena pri umetniški produkciji. Kandidati zanje so bili zato prepuščeni lastni iznajdljivosti, poklic pa je postajal degradiran. Zavod EN-KNAP, upravitelj Centra kulture Španski borci, ki ima 18-letno tradicijo na področju uprizoritvenih umetnosti, je želel zapolniti to vrzel pri podpornem poklicu v umetniški produkciji.

Udeleženci so se v sklopu projekta usposabljali za scenskega tehnika na področju zvočnega opremljanja prireditev, scenskega tehnika na področju svetlobnega oblikovanja prireditev ter scenskega tehnika na področju univerzalne tehnične podpore prireditve. Ideja za projekt je nastala na podlagi pomanjkanja ponudbe tovrstnih formalnih izobraževanj in usposabljanj kar se dolgoročno odraža v upadanju zanimanja tehnikov za poklice v kulturi ter prekvalificiranje.

Projekt sestavljajo teoretična in praktična usposabljanja, ki potekajo v centru kulture Španski borci. Število mest je pri praktičnem delu usposabljanja omejeno glede na naravo dela, predvideno število ur usposabljanja in prostorske kapacitete, ki so na voljo v Španski borci. Usposabljanja se lahko udeležijo kandidati, ki jih veseli delo tehnika v gledališču in drugih uprizoritvenih umetnostih. Prednost pri udeležbi na usposabljanju so imeli predstavniki različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljenskih populacij, katerim je projekt prvenstveno namenjen.

Od oktobra 2010 je mednarodna ekipa priznanih strokovnjakov – Markus Krohn, Milan Mohar, Vadim Fishkin, Andrej Hajdinjak, Jaka Šimenc, Luka Curk, Luka Umek, Jernej Guštin in ostali – udeležence vodila po praktičnih in teoretičnih vidikih zvočnega opremljanja, svetlobnega oblikovanja, videa, zakonitostih odra in scenografije ter med drugim prikazala, kako se razlikuje postavitev zvočne opreme ali svetlobnega oblikovanja za gledališko predstavo od koncerta ter kako v sodelovanju z oblikovalci zvoka, luči in scenografi tehnično pripraviti dogodek.

Udeleženci so se med usposabljanjem lotili konkretnih nalog – že marca 2011 so kot tehniki sodelovali pri pripravi odra, tonski vaji in na samem koncertu skupin Horda grdih in Crazed Farmers. 31. avgusta 2011 pa bodo ob strokovnem mentorstvu pripravili zaključno produkcijo – predstavo Ugriz avtorice Tine Janežič, ki so jo tehnično soustvarjali od zasnove projekta do predpremiere. Fotografske utrinke z usposabljanja, ki so jih posneli slušatelji, si od 31. 8. do lahko ogledate na razstavi v Kavarni in galeriji Internacionala (1. nadstropje Španskih borcev).

Udeleženci bodo za pridobljeno znanje po zaključku izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki jim bo pomagalo pri kandidiranju za delo na tem področju.

Višina skupnih stroškov projekta: 106.374,95 EUR

Višina javnih virov financiranja: 90.567,35 EUR

****

Mnenja udeleženk in udeležencev o usposabljanju:

»Prijetno sem bil presenečen nad tečajem, saj sem si sam že si želel nekaj podobnega za delo tonskega tehnika. Takega izobraževanja pa pri nas ni, v tujini so šolnine drage, omenjeni program Postajam kreativen pa je financiran iz evropskih sredstev in je bil za nas brezplačen, kar seveda pozdravljam.«
(Matjaž)


»Predavanja so bila razumljiva vsem, kar se mi zdi pomembno, saj smo bili udeleženci različnih starosti, izobrazbe, različnih delovnih področij in tudi iz različnih okolij. Pokrivala so različna področja gledaliških tehnik, tako da je vsak udeleženec tečaja našel nekaj zase.«
(Aleksandra)

»Znanje je uporabno tudi za vsakdanje življenje – postavitev zvočnega 'surround' sistema, doma, na primer. Posebej zanimiva se mi je zdela predstavitev del vseh predavateljev, njihove izkušnje, potek dela in uspehi, sklenili pa smo tudi nove zveze in poznanstva na sceni!«
(Omar)

****