Miran Mohar

facebooktwitternetlogmyspace

Likovni umetnik, grafični oblikovalec in scenograf, rojen v Novem mestu, 6.4.1958. Je član skupine Irwin (1983) ter soust. in član Neue Slowenische Kunst (1984), ki je 1991 preimenovana v NSK Država v času; 1983–86 soust. Gledališča sester Scipinon Nasice (soavtor in scenograf predstave Krst pod Triglavom, 1986) in 1984 soustanovitelj. oblikovalske skupine Novi kolektvizem (soavtor Plakata za Dan mladosti, 1987). Kot član skupine Irwin, katere osnovni načeli sta kolektivno delo in retroavantgarda (eklektična raba podobja, ki jih ponuja tradicija likovne umetnosti in tradicija popularnih ter političnih podob), je soavtor serije slik Was ist Kunst, 1985–2007; Retroavantgarda, 1994; Ikone, 1995–2006; Retroprincip, 2003. že v 80. je bila za projekte Irwin značilna obravnava razmerja med umetnostjo, politiko in ideologijo; od začetka 90ih let so razvili vrsto projektov, ki se osredotočajo na dialog med Vzhodom in Zahodom ter vprašanje vzhodnoevropske identitete in zgodovine umetnosti (Kapital, 1990; NSK ambasada Moskva, 1992; Transnacionala, 1996; East Art Map, 2000–06).